Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Podstaw Informatyki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki albo matematyki
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu magistra
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Sekretariat Instytutu Informatyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki /pok. D 427/
  ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin
  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta w KPI_2”