Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • • dziedzina/dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: psychologia
 • • zainteresowania naukowe z obszaru psychologii rozwoju i psychologii społecznej,
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii
 • • artykuły lub rozdziały w monografiach naukowych (opublikowane lub złożone do druku), redakcja monografii naukowych z zakresu psychologii,
 • • mile widziane doświadczenie w zakresie wspierania rozwoju młodzieży i/lub dorosłych
 • • realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z potrzebami Zakładu,
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Mile widziane

 • wysoka motywacja osiągnieć, umiejętności komunikacyjne, kreatywność, dobre zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych,
 • • publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach,
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychoedukacji, psychologii rozwojowej i wspierania rozwoju człowieka,
 • • przygotowanie i składanie wniosków grantowych,
 • • prowadzenie zajęć i aktywny udział w promocji specjalności psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • • aktywność w zakresie działalności organizacyjnej na rzecz instytutu psychologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 16 czerwca 2024 r.