Asystent stanowisko dydaktyczne

Zakład Nauk o Zdrowiu
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat podejmie działalność naukową: nauki o zdrowiu;
 • • posiadać tytuł zawodowy magistra fizjoterapii;
 • • studia i kursy w zakresie terapii manualnej, masażu i innych metod stosowanych w praktyce fizjoterapeuty
 • • czynny udział w sympozjach i konferencjach naukowych;
 • • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji ruchowej;
 • • umiejętność prowadzenia diagnozy i terapii w zakresie fizjoterapii;
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie i dobra j. angielskiego.

Mile widziane

 • komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność priorytetyzacji zadań, umiejętność koordynacji działań i kierowania zespołem, kompetencje w zakresie nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z otoczeniem społecznym pracodawców.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu anatomii prawidłowej, anatomii palpacyjnej, masażu;
 • • opieka nad praktyką asystencką;
 • • czynny udział w realizacja zadań podejmowanych przez Zakład Nauk o Zdrowiu. Współorganizacja procesu kształcenia na kierunku fizjoterapia. Koordynowanie praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr, albo dyplomu lekarza, dr oraz dyplomu dr hab.;
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 16 czerwca 2024 r.