Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana
Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie
stanowisk badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/2 czasu pracy
w Katedrze Badań nad Edukacją

Nasze wymagania

 • • posiadanie co najmniej tytułu magistra pedagogiki lub dyscyplin pokrewnych
 • • posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki

Mile widziane

 • • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 • • wiedza i doświadczenie w prowadzeniu działań profilaktycznych

Zakres obowiązków

 • • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora
 • •wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe w reprezentowanej dyscyplinie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Jerzego Waszyngtona 4/8
  Częstochowa pok. 307 Agnieszka Wolska