Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Politechnika Poznańska, Instytutu Elektroenergetyki
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych poszukuje pracowników na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 2 etaty

Nasze wymagania

 • tytuł magistra inżyniera
 • znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą elektroenergetyką
 • znajomość tematyki związanej z elektrowniami, gospodarką energetyczną, sieciami wysokiego napięcia, automatyką elektroenergetyczną, instalacjami elektrycznymi, urządzeniami rozdzielczymi oraz techniką wysokich napięć
 • znajomość języka angielskiego, w tym specjalistycznego związanego z zagadnieniami elektroenergetycznymi
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Mile widziane

 • Preferowani absolwenci kierunków: Elektroenergetyka, Elektrotechnika, Energetyka

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań w zakresie: Elektroenergetyka, Elektrotechnika, Energetyka

Oferujemy

 • Zatrudnienie w stabilnej organizacji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie kierowane do JM Rektora
 • CV
 • Kwestionariusz osobowy
 • Arkusz Kwalifikacyjny
 • Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kopie dyplomów

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 5 (pokój 134), 60-965 Poznań (osobiście lub listownie).