Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Badań nad Edukacją

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu minimum magistra w dyscyplinie pedagogika specjalna
 • kompetencje naukowe i dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny lub kierunku zajęć

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w pracy pedagoga specjalnego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć

Zakres obowiązków

 • Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje naukowe lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe w reprezentowanej dyscyplinie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Jerzego Waszyngtona 2/4
  42-200 Częstochowa
  pok.307 Agnieszka Wolska