Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

asystent badawczo-dydaktyczny, Nauki inżynieryjno-techniczne, Inżynieria mechaniczna

do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html

Nasze wymagania

 • 1. stopień naukowy doktor: w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria mechaniczna,
 • 2. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • 3. udokumentowany staż i zatrudnienie w przedsiębiorstwie z zakresu energetyki wodnej,
 • 4. udokumentowana umiejętność posługiwania się narzędziami w analizie danych (np. programowanie wizualne lub język R/ Python)

Mile widziane

 • 1.kwalifikacje w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń wchodzących w skład małej energetyki wodnej (MEW),
 • 2. autor/ współautor minimum jednej publikacji naukowej z zakresu wykorzystania źródeł energii odnawialnej
 • 3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 4. udokumentowane przygotowanie pedagogiczne (w przypadku braku, po zatrudnieniu osoba będzie zobowiązana do uzupełnienia takich kwalifikacji);
 • 5.umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne;
 • 6. doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych;

Zakres obowiązków

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Oferujemy

 • 1. stabilne zatrudnienie;
 • 2. wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego;
 • 3. dostęp do infrastruktury badawczej;
 • 4. benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego;
 • 5. dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV;
 • 2. kwestionariusz osobowy; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/kwestionariusz_kandydat.pdf
 • 3. kopia dyplomu ukończenia studiów;
 • 4. kopia dyplomu doktora,
 • 5. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Wypełnione i podpisane oświadczenia:
 • - oświadczenie stwierdzające, że UR będzie podstawowym miejscem pracy z chwilą podjęcia zatrudnienia; https://urk.edu.pl/zasoby/77/osw_podstawowe_msc_pracy.pdf
 • - oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
 • - klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy; https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

Załączniki