Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – pełen etat
w ramach umowy o pracę na czas określony
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna
specjalność: budowa i projektowanie pojazdów
w Pracowni Projektowania Pojazdów, Maszyn Rolniczych i Leśnych
w Instytucie Konstrukcji Maszyn

Nasze wymagania

 • 1. ukończone studia doktoranckie i uzyskany stopień dr w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna
 • 2. ukończone studia wyższe techniczne, preferowany kierunek: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria mechaniczna,
 • 3. preferowana specjalizacja z zakresu budowy i projektowania pojazdów,
 • 4. pogłębiona wiedza i umiejętności z zakresu modelowania i symulacji ruchu pojazdów oraz budowy pojazdów samochodowych,
 • 5. znajomość systemów CAD 3D (SolidWorks, Inventor, NX) – techniki modelowania bryłowego i powierzchniowego,
 • 6. znajomość programów komputerowych Matlab wraz ze środowiskiem Matlab-Simulink, Adams View, Adams Car, V-SIM w zastosowaniach do analizy danych, budowy modeli symulacyjnych i realizacji symulacji dynamiki pojazdów,
 • 7. umiejętność samodzielnego programowania skryptów w środowisku Matlab,
 • 8. znajomość zagadnień związanych z analizą wytrzymałości zmęczeniowej materiałów i symulacjami wytrzymałościowymi,
 • 9. predyspozycje do pracy naukowej, potwierdzone publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i wystąpieniami konferencyjnymi na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • 10. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2) w mowie i piśmie,
 • 11. prowadzenie zajęć w języku polskim

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie zajęć w języku polskim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Ogłoszenie o konkursie
 • dokumenty

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224. Zatrudnienie od 1 października 2024 r.