Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 27.05.2024 r.
DATA SKŁADANIA OFERT: 27.06.2024 r. godz. 14:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 28.06.2024 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
• Miejsce zatrudnienia (jednostka organizacyjna): Katedra Nawigacji/ Wydział Nawigacyjny.
• Lokalizacja: Al. Jana Pawła II 3, Gdynia.
• Wymiar czasu pracy: zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.
• Warunki pracy i płacy: umowa o pracę, wynagrodzenie zgodne z warunkami umowy.
• Przewidywana data zatrudnienia: 01.09.2024 r.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Ukończone studia wyższe na kierunku związanym z transportem, logistyką, geodezją, automatyką, informatyką.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w pracach badawczo – rozwojowych realizowanych w środowisku międzynarodowym.
 • Znajomość w stopniu co najmniej dobrym języka programowania Python.
 • Posiadanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technologie informacyjne badania operacyjne oraz informatyka.

Mile widziane

 • Zaangażowanie w pracę badawczo - naukową oraz życie społeczności akademickiej.

Zakres obowiązków

 • Praca naukowo – badawcza.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych oraz poleceń przełożonego.

Oferujemy

 • W ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.
 • Wczasy pod gruszą.
 • Bony upominkowe dla dzieci i dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych.
 • Warsztaty, szkolenia w ramach rozwijania kompetencji zawodowych.
 • Wyjazdy integracyjne, eventy okolicznościowe.
 • Możliwość stałego rozwoju i zdobywania wiedzy oraz doświadczeń w związku z licznymi wydarzeniami naukowymi, kulturalnymi, konferencjami, wyjazdami służbowymi, wizytami zagranicznych gości w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UMG.
 • CV
 • Kserokopie posiadanych dyplomów, certyfikatów itp.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Ewentualny wykaz osiągnieć naukowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu mogą:

  złożyć kserokopie wymaganych dokumentów w: Biurze Dziekana Wydziału Nawigacyjnego pok. N- 108, Al. Jana Pawła II 3, Gdynia.