Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego.
Dyscyplina: nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • 1) dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące na UM we Wrocławiu (https://www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-o-zdrowiu/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich),
 • 2) tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa,
 • 3) pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza (dotyczy zawodu dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie takiego prawa),
 • 4) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,
 • 5) specjalizacja (rok trwania lub zaświadczenie) w przypadku prowadzenia przedmiotów klinicznych,
 • 6) kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • 7) oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.)

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Prowadzenie działalności naukowej
 • Pisanie publikacji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek konkursowy (https://www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-o-zdrowiu/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich),
 • 2) kwestionariusz osobowy (https://www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-o-zdrowiu/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich),
 • 3) dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych,
 • 4) spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
 • 5) informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • 6) kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
 • 7) oświadczenia określone w Regulaminie konkursu (https://www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-o-zdrowiu/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu
  ul. Bartla 5; 51-618
  I p., pok. 106