asystent

Biblioteka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta dydaktyczno-bibliotecznego w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Ze względu na potrzeby dydaktyczne i organizacyjne Biblioteki UKW oraz profil pracy na stanowisku wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez zainteresowanego: doświadczenia zawodowego w bibliotece naukowej, doświadczenia w zakresie opracowania czasopism w systemie Horizon, doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w zakresie baz danych: Legalis, odbytych szkoleń w zakresie otwartej nauki i danych badawczych; odbytych szkoleń w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.