Asystent stanowisko badawcze

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie badawczej w Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej

Nasze wymagania

 • złożenie oświadczenia, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, profil naukowy zgodny z dotychczasową działalnością Katedry
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć oraz pracę naukową
 • ddorobek naukowy w postaci co najmniej 3 publikacji pełnotekstowych w czasopismach z Impact Factor jako pierwszy autor. Całkowity dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 10 pkt. IF

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac badawczych ustalonych z kierownikiem jednostki
 • pisanie publikacji

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy
 • kwestionariusz osobowy

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne
  ul. Borowska 211
  50-556 Wrocław