Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Nasze wymagania

 • posiadać dyplom co najmniej ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku ekonomia, finanse lub pokrewnym lub być słuchaczem Studiów Doktoranckich/uczestnikiem Szkoły Doktorskiej z zakresu ekonomii i finansów,
 • znać biegle język angielski (wskazany certyfikat) i polski,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z problematyki nowej ekonomii instytucjonalnej, nadzoru korporacyjnego, ładu akademickiego, partycypacji pracowniczej, przedsiębiorczość akademicka, ekonomia polityczna, ekonomia behawioralna.
 • wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w załączniku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • CV,
 • wykaz dotychczasowego dorobku,
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),
 • opcjonalnie - opinię z ostatniego miejsca pracy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo:
  Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
  ul. Rewolucji 1905r. nr 41 (pokój A424)
  90-214 Łódź
  Adres e-mail: dominika.sobczyk@uni.lodz.pl
  Telefon kontaktowy: +48 42 635 51 58