Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra fizjoterapii;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym
 • posiadać prawo wykonywania zawodu,
 • udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe
 • posiadać doświadczenie zawodowe w fizjoterapii neurologicznej,
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Mile widziane

 • terapia manualne w fizjoterapii oddechowej,
 • terapia manualna,
 • fizjoterapia pacjentów po urazowym i nieurazowym uszkodzeniu mózgu

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z pensum
 • publikacja artykułów naukowych

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Collegium Medicum UJD
  42-200 Częstochowa
  ul. Armii Krajowej 13/15