Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Kompozytów Polimerowych - Wydział Chemiczny
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się wiedzy oraz ponad trzyletniego doświadczenia badawczego (udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych) w zakresie przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz kompozytów polimerowych, badań reologicznych oraz mechanicznych w szczególności testów udarnościowych tworzyw polimerowych, technologii otrzymywania oraz modyfikacji hybrydowych kompozytów polimerowych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne. Wymagana będzie także znajomość obsługi urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych m. in.: wtryskarka, wytłaczarka, dwuwalcarka, prasa hydrauliczna, a także podstawowe aparaty do oznaczania właściwości mechanicznych i reologicznych.

Nasze wymagania

 • posiadać ukończone studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Technologia Chemiczna, na specjalności związanej z tematyką przetwórstwa tworzyw lub kompozytów polimerowych
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.
 • posiadać dorobek naukowy w obszarach tematycznych takich jak: przetwórstwo tworzyw polimerowych, technologia otrzymywania i modyfikacji kompozytów polimerowych, badania mechaniczne tworzyw polimerowych w szczególności kompozytów polimerowych
 • znać obsługę urządzeń służących do przetwórstwa oraz badań tworzyw polimerowych m. in.: wtryskarka, wytłaczarka ślimakowa, drukarka 3D, prasa hydrauliczna, dwuwalcarka, reometr obrotowo-oscylacyjny, urządzenie do badań wytrzymałościowych, młot do badań udarności (Charpy, Izod oraz spadający grot)
 • posiadać praktyczne doświadczenie wytwarzania kompozytów polimerowych metodami: infuzji, worka próżniowego, przetłoczonego formowania żywicy
 • znać obsługę programów komputerowych: AutoCAD, Inventor, Moldflow
 • prowadzić badania naukowe z zakresu technologii i inżynierii materiałów polimerowych, kompozytów, przetwórstwa materiałów polimerowych oraz reologii
 • znajomość języka angielskiego, poziom: dobry w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego, poziom: język ojczysty

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, Aleja Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów.