Asystent stanowisko dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Oprogramowania WETI PG. Współudział w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych i organizacyjnych w zespołach Katedry. Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.

Nasze wymagania

  • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera informatyki • praktyczna znajomość nowoczesnych środowisk wytwarzania oprogramowania • znajomość zagadnień szeroko rozumianej inżynierii oprogramowania, baz danych, hurtowni danych i analizy danych • dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie (w tym znajomość języka technicznego) • pracowitość, sumienność, dyspozycyjność • umiejętność pracy zespołowej

Mile widziane

  • umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu zajęć, w tym zajęć zdalnych • opcjonalne, ale zalecane: udokumentowany dorobek naukowy w ramach dyscypliny informatyka potwierdzony publikacjami w czasopismach lub na konferencjach ujętych w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wraz z przypisaną liczbą punktów z dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja • co najmniej 5 lat stażu pracy dydaktycznej lub zawodowej w zakresie specjalności informatycznych

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria) z zakresu informatyki w języku polskim i angielskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych • opracowywanie materiałów dydaktycznych do wybranych przedmiotów i kształtowanie ich treści i zakresu • zaangażowanie w projekty dydaktyczne i organizacyjne prowadzone na Wydziale ETI • prace organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału

Oferujemy

  • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku • stabilne warunki zatrudnienia • dodatkowe wynagrodzenie roczne • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ • szkolenia wewnętrzne • dostęp do uczelnianej biblioteki • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport) • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe • dofinansowanie do wypoczynku • preferencyjne pożyczki • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • CV • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu • dokumenty potwierdzające uzyskane stopnie/tytuły naukowe oraz zawodowe • informacja o dorobku zawodowym • opcjonalne, ale zalecane: chronologiczny wykaz publikacji • wskazana jest opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego • oświadczenie, że Politechnika Gdańska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata

Załączniki