Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Nowozatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki technicznej, rysunku technicznego, podstaw budowy maszyn, systemów maszynowych oraz technologii informacyjnych.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie w zakresie górnictwa i geologii;
 • kurs dydaktyki szkoły wyższej;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku ojczystym i w języku angielskim;
 • doświadczenie w realizacji eksperymentalnych prac badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych czujników pomiarowych (tensometry oporowe, enkodery, itd.), technik akwizycji danych (np. z systemami BMCM GmbH, HBM, LabView) oraz systemów sterowania (Siemens, Allen-Bradley, mikrokontrolery AVR, itd.);
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy;
 • znajomość oprogramowania projektowego do rysunku technicznego (np. CAD, INVENTOR);
 • znajomość języków programowania Python, Matlab, niezbędnych do analizy danych;
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • udział w zleceniach i ekspertyzach wykonywanych dla przemysłu i administracji;
 • kształcenie i wychowywanie studentów;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji;
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry;
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Oferujemy

 • pracę na pełny etat
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • możliwość prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń badawczych i specjalistycznego oprogramowania,
 • możliwość rozwoju zawodowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Curriculum Vitae
 • Podanie o zatrudnienie w przypadku wygrania konkursu skierowane do JM Rektora
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra/magistra inżyniera
 • Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z listą prowadzonych zajęć dydaktycznych, w których kandydat uczestniczył i wykazem publikacji,
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO

Weź udział w rekrutacji