Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: min. wynagrodzenie zasadnicze brutto 4 685 zł zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra prawa;
 • zainteresowania badawcze i znajomość zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego publicznego;
 • doświadczenie w aktywności organizacyjnej m.in. w kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach naukowych;
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie udokumentowany dorobek naukowy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym (m.in. przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, przeprowadzanie konsultacji);
 • prowadzenie działalności naukowej obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe, pozyskiwanie lub realizacja grantów badawczych, itp.;
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału, Uczelni związanej z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/strona/47117/przed-zatrudnieniem)
 • kserokopia dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
 • dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce
 • zgoda na przetwarzanie przez UG danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, wzory oświadczeń są dostępne na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/wydzial/oferty_pracy_3 ;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres:
  Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  ul. Jana Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk, pokój 2086