Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana
Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie
stanowisk badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/3 czasu pracy
w Katedrze Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki

Nasze wymagania

 • • posiadanie co najmniej tytułu magistra/stopnia doktora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
 • • posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim, o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;

Mile widziane

 • • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć .

Zakres obowiązków

 • • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  ul Jerzego Waszyngtona 4/8 Częstochowa