Asystent stanowisko dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Kandydat z tytułem magistra sinologii w specjalności nauczycielskiej, powinien wykazać się doskonałą znajomością języka chińskiego i dobrą znajomością drugiego języka; posiadać dużą praktykę pedagogiczną w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego (najlepiej w polskiej lub zagranicznej szkole wyższej) oraz doświadczenie i predyspozycje organizacyjne.

Nasze wymagania

  • • ukończone filologiczne studia magisterskie (preferowana specjalizacja: nauczanie języka chińskiego jako obcego),
  • • doskonała znajomość języka chińskiego i bardzo dobra znajomość drugiego języka obcego,

Zakres obowiązków

  • dydaktyka akademicka
  • nauczanie języka chińskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
  • • kopia dyplomu magistra

Załączniki