Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

zajęcia prowadzone na kierunku Jazz i muzyka estradowa w zakresie reżyserii dźwięku

Nasze wymagania

 • - posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne w zakresie reżyserii dźwięku, kompozycji i aranżacji;
 • - ukończony kierunek jazz i muzyka estradowa (rozrywkowa) lub Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej (Rozrywkowej);
 • - predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo- dydaktycznego specjalizującego się w muzyce jazzowej;
 • - posiadanie doświadczenia dydaktycznego;
 • - posiadanie znaczących osiągnięć artystycznych;
 • - udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć na studiach wyższych z reżyserii dźwięku , kompozycji i aranżacji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu magistra;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz osiągnięć naukowych, artystycznych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Załączniki