Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Preferowani będą kandydaci, którzy uzyskali wymieniony stopień w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu. Wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami w dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym. Dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka obcego także przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym. Kandydat powinien mieć kontakty międzynarodowe, wynikające np. z udziału w konferencjach zagranicznych, lub/i z udziału jako student w programie Erasmus lub/i innych programach wymiany studentów, lub/i z odbycia stażu (ów) w zagranicznej jednostce naukowo-badawczej lub uczelni. Kandydat powinien mieć ukończone i udokumentowane kursy i szkolenia wspomagające pracę naukową i

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Preferowani będą kandydaci, którzy uzyskali wymieniony stopień w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu. Wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami w dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym. Dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka obcego także przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.
 • Kandydat powinien mieć kontakty międzynarodowe, wynikające np. z udziału w konferencjach zagranicznych, lub/i z udziału jako student w programie Erasmus lub/i innych programach wymiany studentów, lub/i z odbycia stażu (ów) w zagranicznej jednostce naukowo-badawczej lub uczelni.
 • Kandydat powinien mieć ukończone i udokumentowane kursy i szkolenia wspomagające pracę naukową i/lub dydaktyczną.
 • Kandydat powinien mieć praktyczne doświadczenia (praca w inwentaryzacjach terenowych) z zakresu specjalności urządzanie lasu lub specjalności pokrewnej (przede wszystkim hodowla lasu, typologia leśna, siedliskoznawstwo leśne).
 • Doświadczenie i umiejętność współpracy w zespole badawczym.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Odpis dyplomu magisterskiego
 • Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze Kandydata (publikacje naukowe oraz publikacje i opracowania dydaktyczne).
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.
 • III. Oświadczenie Kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Leśnego i Technologii Drewna pok. 104
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań