Asystent stanowisko badawcze

Centrum Jerzego Giedroycia, Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łodź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczych w Centrum Jerzego Giedroycia

Nasze wymagania

 • posiadanie dyplomu magistra lub doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
 • posiadanie wiedzy naukowej z zakresu historii Polski po 1945 ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu
 • wykazanie się doświadczeniem w pracy naukowej potwierdzonym publikacjami oraz aktywnym udziałem w konferencjach naukowych
 • wykazanie się doświadczeniem w zakresie edycji źródeł historycznych
 • wykazanie się doświadczeniem w popularyzacji nauki
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, francuski, rosyjski, ukraiński)
 • wykazanie się doświadczeniem organizacyjnym

Zakres obowiązków

 • badania naukowe nad dziejami i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu
 • systematyczne publikowanie w formie monografii autorskich i artykułów naukowych w periodykach naukowych zamieszczonych w aktualnym wykazie periodyków naukowych i wydawnictw przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • upowszechniania wiedzy o dziejach i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu
 • aktywny udział w działaniach organizacyjnych na rzecz Centrum Jerzego Giedroycia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ
 • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • życiorys
 • odpis dyplomu magisterskiego
 • wykaz dorobku naukowego (publikacje, wystąpienia konferencyjne, granty)
 • inne dokumenty przydatne w procesie rekrutacji (certyfikaty, uprawnienia, nagrody)
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres cjg@uni.lodz.pl
  Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z tylko z wybranymi osobami.
  Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.