Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie badawczo- dydaktycznej) w Katedrze Geriatrii.

Nasze wymagania

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku diagnostyka laboratoryjna lub biotechnologia lub chemia,
 • predyspozycje i kwalifikacje do pracy naukowo- dydaktycznej,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w laboratorium analitycznym, umiejętność praktycznej pracy w laboratorium: znajomość i obsługa komputera oraz sprzętu laboratoryjnego, przygotowywanie roztworów do analiz, wykonywanie badań opartych o techniki biologii molekularnej (RT-PCR, test ELISA, techniki chromatograficzne, spektrofotometryczne, immunoenzymatyczne, analiza instrumentalna)
 • znajomość procedur akredytacji laboratoriów diagnostycznych, biologii molekularnej, tworzenia baz danych i sporządzania dokumentacji naukowej w tym medycznej w zakresie badań klinicznych,
 • znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków przeznaczonych na badania naukowe,
 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki w postaci publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wymienione w załączniku

Załączniki