Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inż. architekta
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1 – CAE
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • znajomość w stopniu zaawansowanym programów typu CAD oraz parametrycznych w technologii BIM
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia

Mile widziane

 • dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracach w zespole

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK prowadzenie konsultacji ze studentami w wymiarze pracy zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • uczestnictwo w pracach naukowych jednostki
 • uczestnictwo w ponadprogramowych pracach dydaktycznych jednostki
 • praca administracyjno-organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada)
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Krakowska
  Wydział Architektury
  ul. Warszawska 24
  31- 155 Kraków
  Biuro Dziekana
  konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego A0.1102.2.2024