Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie marketingu) w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie minimum tytułu magistra w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 2. Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • 3. Przygotowana rozprawa doktorska w stopniu zaawansowanym
 • 4. Wiedza z poniższych obszarów:  Marketingu  Analizy rynku i analizy danych marketingowych  Badań marketingowych  Marketingu międzynarodowego
 • 4. Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej
 • 5. Przynajmniej jedna opublikowana publikacja naukowa
 • 6. Gotowość do pracy organizacyjnej na rzecz Instytutu Zarządzania i Katedry Marketingu US

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • udział w pracach katedry
 • rozwój naukowy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) (formularz do pobrania);
 • 2. Wniosek o zatrudnienie;
 • 3. Życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);
 • 4. Dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie tytułu magistra z zakresu zarządzania;
 • 5. Informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), projektowym, dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;
 • 6. Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
 • 7. Zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Zarządzania
  Sekretariat Główny Instytutu
  Sekcja ds. Nauki
  Agnieszka Drabik
  ul. Cukrowa 8,
  71-004 Szczecin