Asystent stanowisko dydaktyczne

  • Miejsce: Słupsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Od kandydatów wymaga się doświadczenia zawodowego w szkolnictwie wyższym, prowadzenia przedmiotów z praktycznej nauki języka angielskiego. Celem konkursu jest obsadzenie dwóch stanowisk asystentów dydaktycznych w Katedrze Filologii Angielskiej Instytutu Filologii w pełnym wymiarze czasu pracy (360 godzin), w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

  • konkurs dotyczy zatrudnienia na dwóch stanowiskach asystentów dydaktycznych w Katedrze Filologii Angielskiej Instytutu Filologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
  • Kandydaci powinni posiadać minimum stopień magistra. Kandydaci powinni posiadać umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora UP w Słupsku), Kwestionariusz osobowy, Życiorys, Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego, Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji, Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorski, Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*, Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki