Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki i Andragogiki

Nasze wymagania

 • posiadać ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pedagogika, ukończone studia wyższe w zakresie nauczania języka obcego, posiadać stopień doktora w dyscyplinie pedagogika lub zaświadczenie o wysokim stopniu zaawansowania pracy nad doktoratem
 • wykazać się udokumentowanym udziałem w działalności naukowej w postaci publikacji oraz wystąpień na konferencjach, seminariach, sympozjach
 • posiadać doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni dla studentów w zakresie psychodydaktycznych podstaw edukacji, dydaktyki ogólnej konstruowania warsztatu zawodowego pedagoga / nauczyciela , przygotowania do nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. polskim i j. angielskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys – CV
 • odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego)
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji
 • oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

Załączniki