Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Muzyki
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Instytut Muzyki ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w zakresie obowiązków leży prowadzenie zajęć w zakresie gry na saksofonie oraz zajęć pokrewnych, prowadzenie działalności artystycznej oraz praca organizacyjna.

Nasze wymagania

 • Dorobek artystyczny w specjalności instrumentalistyka – saksofon w szczególności w zakresie muzyki jazzowej.
 • Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów z zakresu gry na saksofonie.
 • Biegłą znajomość języka polskiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zakres obowiązków

 • Dydaktyka i badania w dziedzinie saksofonu jazzowego.
 • Bieżąca działalność na wydziale uniwersyteckim.
 • Prowadzenie zajęć gry na saksofonie.
 • Działalność artystyczna w zakresie gry na saksofonie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wykaz dorobku artystycznego w zakresie instrumentalistyki (w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD).
 • Deklaracja udziału w konkursie kierowaną do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią i życiorysem zawodowym.
 • Odpisy dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Zielonogórski będzie podstawowym miejscem w pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.