Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych 1 etat w:
Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof
Katedry Medycyny Ratunkowej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1 Opis zadań na stanowisku:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z profilem Zakładu;
– organizacja konferencji, kongresów, zjazdów związanych tematycznie z Medycyną Ratunkową;
– działania dydaktyczne dla potrzeb Kół Naukowych;
– udział w organizacji pracy Zakładu;
– stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji w medycynie ratunkowej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe - magisterskie studia o profilu medycznym, kurs BLS i ALS;
 • umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;;
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski lub niemiecki na poziomie B2;
 • obsługa Microsoft Office.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z profilem Zakładu;
 • organizacja konferencji, kongresów, zjazdów związanych tematycznie z Medycyną Ratunkową;
 • działania dydaktyczne dla potrzeb Kół Naukowych;
 • udział w organizacji pracy Zakładu;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji w medycynie ratunkowej.

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz plik nr 1);
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, z wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania (pobierz plik nr 2);

Załączniki