Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych);
 • Studia magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym;
 • Zainteresowania badawcze w szeroko rozumianym uczeniu maszynowym, związane z grami komputerowymi lub ogólnie ze sztuczną inteligencją;
 • Umiejętność korzystania z Matlaba i umiejętność programowania;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiwgo w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, w tym: sporządzanie dokumentacji toku studiów, przeprowadzanie zaliczeń, opracowywanie materiałów dydaktycznych, przeprowadzanie konsultacji ze studentami.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, w tym: publikowanie wyników badań, aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • Udział w projektach badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ oraz pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach.
 • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • Życiorys
 • Potwierdzenie uzyskania tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych);
 • Informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych
 • Wykaz dotychczasowych osiągnięć
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki