Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Ekonomii i Finansów w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra (preferowane kierunki z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse)
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzonych opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • doświadczenie publikacyjne w dyscyplinie ekonomia i finanse, w tym w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych (artykuły, rozdziały w monografiach, monografie
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań naukowych na konferencjach międzynarodowych w j. angielskim
 • biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego i języka obcego (preferowany język angielski na poziomie przynajmniej B2);
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej

Mile widziane

 • posiadanie doświadczenia związanego z uczestnictwem w naukowych projektach badawczych

Zakres obowiązków

 • w zakresie działalności badawczej: prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych lub prowadzenie twórczej działalności artystycznej zgodnie z zasadami etyki pracownika naukowego; pozyskiwanie środków na badania naukowe, prace rozwojowe, w szczególności poprzez aplikowanie w konkursach i współpracę z podmiotami gospodarczymi; rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez ich publikowanie; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych; podejmowanie działań mających na celu rozwój zawodowy.
 • w zakresie działalności dydaktycznej: rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów /pok. 313/
  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki Światowej
  i Integracji Europejskiej”