Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej
w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii, Zakład Patofizjologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Nasze wymagania

 • dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich),
 • tytuł zawodowy – lekarz na kierunku lekarskim,
 • pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu, dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,
 • specjalizacja (rok trwania lub zaświadczenie) w przypadku prowadzenia przedmiotów klinicznych,
 • kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2020 poz. 85 z dnia 20.01.2020 r)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów i uczestniczenie w kształceniu doktorantów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich)
 • kwestionariusz osobowy (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich),
 • oświadczenia określone w Regulaminie konkursu (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych
 • spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne
  50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5