Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w I Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Nasze wymagania

 • 1. spełnienie wymogów art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 2. posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • 3. prowadzenie aktywnie działalności artystycznej lub naukowej szczególnie w zakresie rysunku i malarstwa
 • 4. posiadanie predyspozycji do pracy artystycznej lub naukowej i dydaktycznej, w szczególności komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji
 • 5. biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie

Mile widziane

 • 1. posiadanie dorobku artystycznego, popartego udziałami w wystawach i projektach artystycznych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i ewentualnie międzynarodowej
 • 2. umiejętności warsztatowe w zakresie malarstwa i rysunku
 • 3. doświadczenie w organizacji i aranżacji wystaw malarstwa i rysunku
 • 4. znajomość podstaw wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz obsługi oprogramowania Adobe Photoshop przynajmniej w stopniu pozwalającym na dokumentowanie działań w katedrze
 • 5. umiejętność administrowania mediami społecznościowymi (Facebook, Instagram)

Zakres obowiązków

 • 1.prowadzenie działaności badawczej lub artystycznej
 • 2. prowadzenie zajęć dydaktycznych według harmonogramu
 • 3. działalność organizacyjna według wskazań dziekana

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. zgłoszenie konkursowe
 • 2. życiorys zawodowy
 • 3. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 113 przywołanej wyżej ustawy
 • 4. kopie dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych i dodatkowych kwalifikacji, w tym portfolio w wersji cyfrowej dokumentujące osiągnięcia artystyczne i naukowe
 • 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia

Załączniki