Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

REKTOR
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
ogłasza
KONKURS na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Rachunkowości Zarządczej

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),
 • znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1/B2
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1/B2,
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.) OFERUJEMY

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych na poziomie ogólnoakademickim,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Katedry, Instytutu i Uczelni,
 • prowadzenie badań naukowych (opcjonalnie),
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych (opcjonalnie),
 • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe (opcjonalnie).

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE
 • DOFINANSOWANIE DO POSIŁKÓW
 • PARKING
 • OPIEKA MEDYCZNA

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kopie dyplomów

Załączniki