Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • stopnień doktora z nauk społecznych, dyscyplina pedagogika lub magistra pedagogiki i doktora z nauk o kulturze fizycznej
 • dorobek naukowy składający się z przynajmniej jednej oryginalnej publikacji autorskiej w czasopiśmie ze wskaźnikiem Impact Factor lub uzyskanie grantu badawczego w trybie konkursowym lub 3 miesięcznego stażu naukowego (zagranicznego lub krajowego)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów pedagogicznych
 • biegła znajomości języka angielskiego na potrzeby realizacji procesu badawczego i dydaktycznego
 • doświadczenie w zakresie organizacji i realizacji badań naukowych
 • gotowość do podjęcia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz AWF w Poznaniu

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów pedagogicznych
 • realizacja procesu badawczego i dydaktycznego
 • organizacja i realizacja badań naukowych

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju naukowego
 • możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora AWF w Poznaniu
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy dyplomów ukończenia studiów oraz nadania stopnia naukowego doktora
 • dokumenty potwierdzające ww. wymagania
 • ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, Nowy Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133, z dopiskiem na kopercie: Sekretariat Dziekana WNoKF „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Pedagogiki" do 19.07.2024r