Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Do obowiązków zatrudnionego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych i wspomaganie prac naukowo-badawczych w dyscyplinach informatyka techniczna i telekomunikacja oraz automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.
Tematyka zajęć dydaktycznych i prac badawczych będzie obejmowała teoretyczne zagadnienia z obszaru sztucznej inteligencji, w szczególności analizę matematyczną i projektowanie sieci neuronowych, systemów regułowych i bazujących na logice rozmytej, algorytmów ewolucyjnych, wielokryterialnych algorytmów optymalizacji numerycznej i innych oraz praktyczne zastosowania tych narzędzi w różnorodnych problemach wspomagania decyzji, odkrywania wiedzy z danych, prognozowania, automatycznej detekcji i rozpoznawania, itp.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra na kierunku matematyka
 • stopień zawodowy inżyniera na kierunku informatyka
 • umiejętności w zakresie modelowania i analizy danych
 • umiejętności programowania w językach C/C++, C#, Python, Prolog
 • umiejętność projektowania relacyjnych baz danych
 • umiejętność posługiwania się językiem SQL
 • umiejętność programowania grafiki komputerowej
 • udokumentowana znajomość zagadnień dot. sieci teleinformatycznych i transmisji danych
 • dobra znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców biegła znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wspomaganie prac naukowo- badawczych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Świętokrzyska
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25 - 314 Kielce