Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Opolska
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • 1) tytuł zawodowy magistra inżyniera po kierunku elektrotechnika lub automatyka i robotyka,
 • 2) wiedza z zakresu: techniki wysokich napięć, odnawialnych źródeł energii, układów konwersji energii, wytwarzania energii; magazynów energii, urządzeń elektrycznych, sieci i stacji elektroenergetycznych, elektroenergetycznej automatyki sterującej oraz zabezpieczeniowej,
 • 3) wiedza i umiejętności wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (metod uczenia maszynowego) do implementacji algorytmów wspomagających proces analizy danych pomiarowych, w szczególności pod kątem ich klasyfikacji, identyfikacji oraz predykcji,
 • 4) wiedza z zakresu doboru i konfiguracji komponentów systemów wytwarzania energii elektrycznej, również z obszaru odnawialnych źródeł energii,
 • 5) wiedza z zakresu urządzeń oraz systemów wykorzystywanych w procesach konwersji energii, zasady działania i konfiguracji magazynów energii,
 • 6) wiedza z zakresu dokonywania obliczeń: prądów zwarciowych, rozpływu prądów i mocy w systemach i sieciach elektroenergetycznych różnych poziomów napięć, spadków i poziomów napięć w różnych układach zasilania,
 • 7) wiedza oraz umiejętności praktyczne z zakresu budowy, zasady działania oraz doboru elementów automatyki sterującej oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • 8) dobra lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • 9) zaświadczenie o prowadzonych dotychczas zajęciach dydaktycznych ze studentami (np. podczas realizacji programu studiów w Szkole Doktorskiej),
 • 10) kompetencje w zakresie zarządzania projektami i/lub zasobami ludzkimi,
 • 11) umiejętność pracy i współpracy w zespołach: naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz realizujących zadania o charakterze organizacyjnym.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków określony został w załączniku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie – zaadresowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej,
 • 2) życiorys zawodowy (CV),
 • 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 4) kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • 5) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 • 6) oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • 7) oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Politechnikę Opolską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia do konkursu należy składać na adres:
  Sekretariat Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
  ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
  lub, w przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej, na adres e-mail: weaii@po.edu.pl.