Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

REKTOR
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
ogłasza
KONKURS na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, preferowane wykształcenie ekonomiczne,
 • zainteresowania w kierunku badań operacyjnych,
 • wiedza i umiejętności w zakresie metod ilościowych,
 • ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie wymaganym do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki,
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie badań operacyjnych, ekonomii matematycznej lub finansów ilościowych,
 • udział w projektach naukowych krajowych lub zagranicznych,
 • przygotowywanie prac naukowych w języku polskim lub angielskim,
 • czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE
 • DOFINANSOWANIE DO POSIŁKÓW
 • PARKING
 • OPIEKA MEDYCZNA

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kopie dyplomów

Załączniki