Asystent stanowisko dydaktyczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta dydaktycznego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Nasze wymagania

 • posiadać tytuł magistra wychowania fizycznego
 • posiadać doświadczenie w nauczaniu wychowania fizycznego, w tym min. 2 lata na wyższej uczelni
 • posiadać instruktora tańca, specjalność taniec jazzowy
 • posiadać w tańcu towarzyskim klasę taneczną B w stylu latynoamerykańskim i standardowym
 • posiadać szkolenie „PFS Aqua instructor”
 • władać językiem polskim jako językiem ojczystym lub na poziomie języka ojczystego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Dokumenty poywierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, dodatkowe wykształcenie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub pocztą na wskazany adres:
  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  ul. Sportowa 2, pok. 205a
  85-091 Bydgoszcz