Asystent stanowisko dydaktyczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Asystent dydaktyczny

Nasze wymagania

 • posiadać tytuł magistra wychowania fizycznego
 • posiadać doświadczenie w nauczaniu wychowania fizycznego, min. 10 lat w szkolnictwie na różnych poziomach zaawansowania oraz min. 1 roku na wyższej uczelni,
 • posiadać trenera piłki siatkowej II klasy
 • posiadać instruktora pływania, koszykówki
 • mile widziane posiadanie instruktora piłki ręcznej
 • władać językiem polskim jako językiem ojczystym lub na poziomie języka ojczystego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajeć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego, zał. nr 2
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego, zał. nr 3
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego, zał. nr 4
 • Dokumenty poywierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, dodatkowe wykształcenie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty proszę dostarczyć osobiście w kopercie lub pocztą tradycyjną na wskazany adres: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  ul. Sportowa 2, pok. 205a
  85-091 Bydgoszcz