Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko:
Menedżer Kierunków Psychologia i Psychologia w Biznesie (Asystent / magister)

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe z obszaru związanego ze stanowiskiem, na które kandydat aplikuje,
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym,
 • doświadczenie związane z zarządzaniem w obszarze dydaktycznym,
 • doświadczenie pozaakademickie będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym (preferowany język angielski).

Zakres obowiązków

 • kierowanie zakładem dydaktycznym,
 • rekomendowanie i weryfikacja obsady zajęć,
 • kontrola jakości kształcenia, monitorowanie poziomu osiągania efektów kształcenia,
 • koordynowanie prac nad modyfikacjami planu i programu studiów oraz efektami uczenia się danego kierunku studiów,
 • koordynowanie prac nad ustalaniem oferty specjalności i ich programu,
 • bieżąca kontrola zbioru kart przedmiotów, scenariuszy i e-serwisów,
 • inicjowanie zmian i rozwoju kierunku,
 • współpraca z partnerami biznesowymi.

Oferujemy

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez pracę na Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku i intensywnie rozwijającej się,
 • przyjazną i partycypacyjną kulturę organizacyjną oraz pracę z profesjonalnym zespołem organizującym dydaktykę,
 • możliwość angażowania się w projekty organizacyjne oraz społeczne,
 • rozwój warsztatu dydaktycznego oraz możliwość korzystania z dobrych praktyk Grupy UWSB Merito Poznań i włączenia się w inspirującą społeczność Uczelni,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • atrakcyjny system wynagradzania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • aktualne CV i list motywacyjny,
 • wykaz publikacji,
 • kopia (ksero) dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji