Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inzynierii Zarządzania
Politechnika Białostocka
 • Miejsce: Bialystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Numer sprawy: WIZ.110.10.2024

Nasze wymagania

 • 1) podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • 2) kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 3) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera (dziedzina nauki społeczne; dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości); (wykształcenie inżynierskie w zakresie logistyki; wykształcenie magisterskie w zakresie zarządzania produkcją);
 • 4) autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* dodatkowym atutem będzie wykaz publikacji;
 • 5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 6) dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie

Mile widziane

 • inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • działalność naukowo-badawcza

Oferujemy

 • możliwość rozwoju naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • 2) kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 3) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera (dziedzina nauki społeczne; dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości); (wykształcenie inżynierskie w zakresie logistyki; wykształcenie magisterskie w zakresie zarządzania produkcją);
 • 4) autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* dodatkowym atutem będzie wykaz publikacji;
 • 5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 6) dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Białostocka
  Wydział Inżynierii Zarządzania
  ul. Wiejska 45A
  15-341 Białystok