Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

stopień doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu lub nauki medyczne
• doświadczenie i dorobek naukowy z żywienia człowieka i dietetyki lub nauk pokrewnych
• doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej
• praca w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jako podstawowym miejscu zatrudnienia
• biegła znajomość języka angielskiego

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu lub nauki medyczne
 • Doświadczenie i dorobek naukowy w zakresie żywienia człowieka i dietetyki lub nauk pokrewnych
 • Posiadanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik instrumentalnych stosowanych w naukach o żywieniu człowieka i dietetyce
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Ukończenie kursu pedagogicznego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopień doktora z dyscypliny nauki o zdrowiu lub nauki medyczne
 • Autoreferat – opis osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • Dokumentacja potwierdzającą osiągnięcia twórcze kandydata
 • Odpis dokumentu ukończenia kursu pedagogicznego
 • Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w UP w Poznaniu
 • Oświadczenie, że zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.