Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Analizy Nieliniowej Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Nasze wymagania

 • tytuł magistra w dyscyplinie matematyka,
 • ukończone studia magisterskie z wynikiem co najmniej dobry,
 • udokumentowane zainteresowania badawcze wokół zagadnień nieliniowej analizy funkcjonalnej, analizy harmonicznej, przestrzeni Sobolewa oraz równań różniczkowych cząstkowych. W szczególności tematyka badawcza powinna dotyczyć równań typu eliptycznego oraz regularności ich rozwiązań w sensie słabym,
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego,
 • umiejętność programowania (C++, Java, Python),
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, w tym: sporządzanie dokumentacji toku studiów, przeprowadzanie zaliczeń, opracowywanie materiałów dydaktycznych, przeprowadzanie konsultacji ze studentami.
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, w tym: publikowanie wyników badań, aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • udział w projektach badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ oraz pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach.
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • życiorys,
 • potwierdzenie uzyskania tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych);
 • informacje dotyczące stopnia znajomości języków obcych,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki