Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Podstaw Techniki, Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych z wynikiem co najmniej 3,8
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • nienaganna postawa etyczno-moralna
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim)
 • dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • praca naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna
 • prowadzenie zajęć

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • życiorys
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)
 • odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie wraz z suplementem (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138, w terminie od 01.07.2024 r. do 13.09.2024 r.