Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Sztucznej Inteligencji, Instytut Informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada minimum dyplom magistra.
 • Posługuje się biegle językiem polskim (na poziomie co najmniej C1).
 • Posługuje się biegle językiem angielskim (na poziomie co najmniej B2).
 • Posiada minimum 1 publikację indeksowaną w bazie Scopus/WoS w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub potwierdzenie przyjęcia publikacji w czasopiśmie indeksowanym przez bazy Scopus/WoS.
 • Posiada doświadczenie w zakresie stosowania metod sztucznej inteligencji.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Kopia dyplomu magistra
 • Wykaz publikacji za lata 2017-2023 (obowiązkowo: liczba punktów oraz Impact Factor)
 • Wykaz wystąpień konferencyjnych wraz z tematem wystąpienia
 • CV z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz doświadczenia/umiejętności w związku z prowadzeniem zajęć związanych z informatyką
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów:

  papierowo: Sekretariat Instytutu Informatyki Technicznej bud. 34, pok. 3/28A, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5937351
  lub
  elektronicznie: iit@sggw.edu.pl; cc: jaroslaw_kurek@sggw.edu.pl.