Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do negocjacji zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Informatyki

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych
 • doświadczenie w tematyce związanej z informatyką i programowaniem
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych
 • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane

 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów o tematyce związanej z informatyką i programowaniem lub pokrewnych,
 • Umiejętność programowania w języku Java oraz Python
 • Znajomość algorytmów uczenia maszynowego i umiejętność ich praktycznego wykorzystania
 • Znajomość zaawansowanych technik programowania

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki,
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie),
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego w przypadku jego ukończenia lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia
 • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie

Załączniki