Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do negocjacji zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych
 • • doświadczenie w tematyce związanej z informatyką, cyberpezpieczeństwem, bezpieczeństwem aplikacji internetowych i programowaniem
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
 • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych
 • zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Mile widziane

 • • potwierdzone doświadczenie w programowaniu frontend
 • umiejętność organizacji pracy w grupie/zespole
 • ewentualne posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, szkoleń kursów z przedmiotów o tematyce związanej z informatyką i programowaniem lub pokrewnych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki,
 • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego w przypadku jego ukończenia lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia
 • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie

Załączniki