Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Maszyn i Napędów Elektrycznych.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny (wymagania określone w art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i w § 36 p. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badań naukowych i zajęć dydaktycznych realizowanych w danej Katedrze oraz kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Oferujemy

 • Kandydatowi oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udziału w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie
 • C.V.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID
 • inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie lub przesłać na adres:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Wydział Elektryczny
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin